Värme

 

Vattenburen värme är på väg att bli en av våra viktigaste värmesystem för både offentlig och privat miljö, och för att ge oss den komforten vi önskar så är det minst lika viktigt att se till att vi får en god energiekonomi.

I takt med de stadigt ökade energipriserna och ett ökat fokus på energiförbrukningen är det viktigt att ledningsnät, system och anläggningar byggs och projekteras så energieffektivt som möjligt.

Det betyder att dimensionering, styrning och val av system och material bör vara noga genomtänkt för att kunna fungera optimalt.