Isiflo Sprint

ISIFLO SPRINT

Isiflo Sprint är vår nya produktserie av komposit instickskopplingar som kombinerar egenskapernas styrka, säkerhet och användarvänlighet. Det mest nyskapande i Isiflo Sprint-kopplingen är insticksprincipen med samspelet mellan mekaniken pushback-ringen, o-ringen och klämringen. Detta är en världsnyhet inom rörkopplingsindustrin.

 

Monteringsanvisning:

1. Kapa röret så rakt som möjligt, och se till att röret är fritt från skador.

2. Märk upp insticksdjupet på röret. Det korrekta insticksdjupet är markerat på varje koppling.

*Rør avgrades til 1mm fas som vist på figurgen.

3. Pressa in röret i kopplingen med en lätt vridning. Vridningen reducerar den normalt nödvändiga instickskraften. Verktyg är inte nödvändigt.

OBS: Röret är korrekt installerat när märkningen av insticksdjupet är jäms med kanten på kopplingen.

Korrekt posisjonering av tang ved montasje av gjengede deler:  

 

Återanvändning och demontering:

Vid återanvändning av Isiflo Sprint kopplingen skall följande komponenter bytas ut:

• Blå mutter

• Klämring

• O-ring

• Push-back-ring

Den blå muttern öppnas med verktyg (rörtång) skruvas sedan av med handkraft.
Dra ut röret ur kopplingen och demontera därefter klämring, O-ring och push-back-ring.


Montera sedan de nya komponenterna i följande ordning:

• Push-back-ring

• O-ring

• Klämring

• Blå mutter

Den blå muttern skruvas först åt för hand, därefter med verktyg till låst läge.

Isiflo Handbok 2015

 

ISIFLO IN USE