Isiflo Segjärn

ISIFLO SEGJÄRNSKOPPLINGAR

Tester och Godkännanden

 •         Testade enligt DIN 8076

Användningsområde

Isiflo Segjärnskopplingar är dragsäkra kopplingar för användning till följande rör och dimensioner:

 •         Rör: PE, PEX och PVC rör.
 •         Dimension: 75, 90, 110 och 160 mm
 •         Kopplingarna är belagda med RILSAN, en slitstark och stryktålig beläggning som förhindrar påväxt och korrosion.

Material

 •         Hus: Segjärn GGG 50
 •         Bultar och muttrar: Syrafast stål A4
 •         O-ring: Nitrilgummi (NBR)

Användningsområde

 •         Kallt Vatten

Driftstryck

 •         Vattenförsörjning upp till 16 bar

Monteringsanvisning

 •         Kapa röret och avlägsna eventuella grader
 •         Märk upp insticksdjupet på röret
 •         Montera stödhylsa om det ska användas
 •         Stick in röret i kopplingen. Det kan vara en fördel att inte sticka in röret helt till anslag vid anslutning, utan lämna ett par millimeter kvar. 
          Klämringen tar då tag i röret vid montering och drar således med sig röret intill botten på kopplingen.
          Detta gör att vi får en enklare
  åtdragning. Vid användning av Typ 101 är det viktigt att inte rörändarna inte möts inne i kopplingen.
 •         Dra till bultarna, kryss- skruva och var noga med att inte dra flänsen snett.