Vatten

 

Rent vatten är en absolut livsnödvändighet för alla levande organismer. Vätskeförlusten under en dag måste ersättas med ny vätska, och då helst med rent dricksvatten.

För att hålla de höga kraven och kvaliteten på dricksvattnet är det viktigt att värna om att vattenrening och ledningssystemen följer förordningarna och att de består av lämpliga och godkända material.

Dricksvattnet är utan tvekan vårt viktigaste livsmedel och är också oersättlig för vår personliga hygien, transport för avlopp, renhållning osv. Dricksvattnet kan också innehålla skadliga mikroorganismer och ämnen som gör att det är hälsofarligt att dricka, och det är därför mycket höga krav vad gäller rening, desinficering, behandling och transport av dricksvatten.