Isiflo Messing


Teknisk information Isiflo:


Tester och godkännanden:

• Testad och godkänd av Norges Byggforskningsinstitut (NBI)
• Godkännanden i andra länder: DVGW, KIWA, WRC, GASTEC, ISO 9001.
• Tag gärna kontakt med oss om du önskar mer information om våra tester och godkännanden.


Användningsområde:
ISIFLO mässingskopplingar ger en tät och dragfast anslutning som kan användas till:

• PE 32, PE 50, PE 80, PE 100 efter NS 3622
• PVC efter NS 3621
• Kopparrör 5/8”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”, 1.5/8”, 1.3/4” och 2” efter NS 824 för kallt vatten
• Kopparrör 28, 35, 42, och 54 mm efter NS 1758
• Stålrör 1/2” till 2” efter NS 5587 OBS! GÄLLER BARA FÖR TYP 142
• På Pex-rör skall stödhylsa användas.


Material:

• Mässingkopplingarna är från 16 mm till 63 mm och är tillverkad i avzinkningsbeständig mässing
• Rak koppling typ 110, 75 och 90 mm levereras också i avzinkningsbeständig mässing
• O-ringen är av nitrilgummi (NBR)
• Bulten är av rostfritt stål A4 (segjärnsprogrammet)

Användningsområde: Tappvatten, kyla avlopp samt gas.
• Kallvatten upp till 40˚C
• Gas, med användning av stödhylsa.

Driftstryck:
• Vattenförsörjning upp till 16 bar
• Gas upp till 10 bar (med stödhylsa typ 180)
• Luft upp till 10 bar


Diverse:

• Tål diesel, bensin och etanolglykol.
• Vid tveksamheter, kontakta producenten.

 Isiflo Handbok 2015

 

 

ISIFLO mässingkopplingar är testade och godkända för an­vändande på vattenledning PE 50, PE80 och PE100, PN6 och PN10 utan inv stödhylsa. För tunnare PE-rör SDR 17,6 PN 6 kollektorrör för värmepumpar skall inv. stödhylsa användas.

Vid användande av ISIFLO på gasrör SDR 11, PN 10, PE 80, SDR 17, PN 10, PE 100 skall det användas inv stödhylsa.

OBS! Undvik sammankoppling av Segjärn och Mässing p.g.a. risk för korrosion.
Använd vår typ 147 övergång till invändig rörgänga.

 

Reduktion/Övergång: Reduktionsinlägg typ 135, typ 140 och typ 142

Dimension för plaströr kan reduceras med reduktionsinlägg typ 135, typ 140 och typ 142. Mutter, klämring och tryckring bortta­ges, O-ringen ska ligga kvar. Reduktionsinlägget kan nu skruvas i.

 


Exempel:

Rak typ 100 - 40 x 40 mm+ reduktionsinlägg typ 140 - 40 x 25 mm
ger : Reducerad rak 40 x 25 mm

 

T-rör typ 125 - 63 x 63 x 63 mm + reduktionsinlägg typ 135 - 63 x 50 mm
ger: Reducerat T-rör 63 x 50 x 63 mm.

 

 

Övergångar typ 146,147, 148 och 149
Kopplingarna kan byggas om till utv eller inv gga. med hjälp av övergångsmutter. Mutter, klämring och tryckring borttages. O-ringen ska ligga kvar. Övergångs-muff/nippel kan nu skruvas i.

 


Exempel:

T-rör typ 130 - 63 x 40 x 63 mm + övergångsmutter typ 149 - 40 mm x 1"
ger: T-rör 63 mm x 1" x 63 mm.