Historien om Isiflo

I 1969 henvendte ingeniøren og oppfinneren Arvid Helland seg til RA med forespørsel om RA var interessert i å kjøpe patentrettigheter til hans egentuviklede rørkobling for plastrør.


Rørkoblingen hadde varemerket ISIFLO og var patentert/patentsøkt i 16 land. Siden 1965 hadde Press-Støp i Larvik hatt lisensrettigheter i produksjon og salg av Isiflo messingkoblinger til de skandinaviske land. De samme rettigheter hadde vendex A/S i Ørje for ISIFLO aluminiumskoblinger i dimensjoner fra 75 mm til 160 mm. Les mer...

Historien om ISIFLO

År 1969 kontaktades RA av ingenjören och uppfinnaren Arvid Helland med frågan om RA var intresserade av att köpa patenträttigheterna till hans egen utvecklade rörkoppling för plaströr. Rörkopplingen hade varumärket ISIFLO och var patenterad/patentsökt i 16 länder. Sedan 1965 hade Press-Stöp i Larvik haft licensrättigheterna till produktion och försäljning av ISIFLO mässingskopplingar till de skandinaviska länderna. Samma rättigheter hade Vendex A/S i Örje för ISIFLO aluminiumskopplingar i dimensionerna 75 mm till 160 mm.

 

Historia

1896: Rödfoss Patronfabrik etableras i Raufoss

1956: Etablering av företag mot bilindustrin och stadig ökad andel andra civila produkter

1967: Raufoss köper rättigheterna för att producera ISIFLO

1968: Första stötfångaren till Volvo

1971: Etablering av dotterbolaget Raufoss Metall/ISIFLO Tyskland

1984: Etablering av dotterbolaget ISIFLO SAS, Frankrike

1990: Etablering på Oslo Börsen

1995-97: Raufoss Automotive säljs till Norsk Hydro

1999: Nammo aktier säljs till Den Norska Staten

2000: Etablering av Raufoss Water & Gas AS – ISIFLO produktion

2004: RWG säljs till Aalberts Industries NV

2009: ISIFLO FLEXI ADAPTER

2010: ISIFLO SPRINT

2011: Etablering av ISIFLO Iberica i Spanien