Isiflo Sprint


Isiflo Sprint är vår nya produktserie av komposit instickskopplingar som kombinerar egenskapernas styrka, säkerhet och användarvänlighet.

Det mest nyskapande i Isiflo Sprint-kopplingen är insticksprincipen med samspelet mellan mekaniken pushback-ringen, o-ringen och klämringen. Dette är en världsnyhet inom rörkopplingsindustrin.