Gas

 

Säkerheten i installationer ska vara undantagslöst i ordning och det är därför avgörande att de komponenter som väljs har de rätta materialen och att det är säkra system.

Det är också viktigt att anläggningarna enkelt kan övervakas och upprätthållas, och att eventuella fel och läckage upptäcks snabbt och åtgärdas omedelbart.